Chính sách Salala tháng 08/2022

Kính gửi Quý Đại Lý,

Salala xin trân trọng công bố chính sách đại lý tháng 08/2022 như sau:

Cấp đại lý và chính sách:

Đại lý cấp 3:

 • Hưởng chiết khấu 35% trên đơn hàng bất kỳ.
 • Hưởng thêm 1% đến 3% khi đặt từ 50 cuốn trở lên trên một đầu sách bất kỳ.
 • Hưởng chương trình thưởng theo Năm khi nằm trong TOP 10 đại lý cấp 3 có doanh số cao nhất Năm.

Đại lý cấp 2:

 • Hưởng chiết khấu 37% trên đơn hàng bất kỳ.
 • Hưởng thêm 1% đến 3% khi đặt từ 50 cuốn trở lên trên một đầu sách bất kỳ.
 • Hưởng chương trình thưởng theo Quý khi đại lý nằm trong TOP 5 đại lý cấp 2 có doanh số cao nhất Quý.

Đại lý cấp 1:

 • Hưởng chiết khấu 40% trên đơn hàng bất kỳ.
 • Hưởng thêm 1% đến 3% khi đặt từ 50 cuốn trở lên trên một đầu sách bất kỳ.
 • Hưởng chương trình thưởng theo Tháng khi nằm trong TOP 5 đại lý cấp 1 có doanh số cao nhất Tháng.

Đăng ký đại lý:
  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.